2552-07-06

การยกเลิกการใช้ autoplay ใน windows xp sp3

ให้ใช้ gpedit.msc แล้วเลือกไปที่ Administrative Templates -> System -> Turn of Autoplay

ไม่มีความคิดเห็น: