2552-07-31

การโหลดการ์ด Digium AEX800 เพื่อใช้ Asterisk ใน FreeBSD

Card AEX800 จะใช้โมดูล wctalm24xxp แล้วสำหรับ FXS Module อย่าลืมเสียบสายไฟด้วย ถ้าไม่เสียบจะเจอ error แบบนี้

wctdm24xxp2: [FILTER]
Latency: 0
ProSLIC on module 0 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 0
ProSLIC on module 0 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 0
Port 1: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 1 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 1
ProSLIC on module 1 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 1
Port 2: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 2 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 2
ProSLIC on module 2 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 2
Port 3: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 3 failed to powerup within 529 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 3
ProSLIC on module 3 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 3
Port 4: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 4 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 4
ProSLIC on module 4 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 4
Port 5: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 5 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 5
ProSLIC on module 5 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 5
Port 6: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 6 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 6
ProSLIC on module 6 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 6
Port 7: FAILED FXS (FCC)
ProSLIC on module 7 failed to powerup within 528 ms (0 mV only)

-- DID YOU REMEMBER TO PLUG IN THE HD POWER CABLE TO THE TDM CARD??
Unable to do INITIAL ProSLIC powerup on module 7
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
##### Loop error (04) #####
ProSLIC on module 7 failed to powerup within 501 ms (1500 mV only)

ไม่มีความคิดเห็น: