2552-07-05

วิธีตรวจว่า IP Address ของเรา เป็น Black List ที่ SPAMMER ใช้หรือเปล่า

ดูได้จาก http://www.spamhaus.org/sbl/ หรือ ถ้าต้องการใช้เขียนโปรแกรมก็ใช้ข้อมูลได้จาก http://www.spamhaus.org/drop/drop.lasso

ไม่มีความคิดเห็น: