2552-05-12

วิธีตรวจสอบไฟล์ว่าติดไวรัสหรือเปล่าแบบ Online Check

ส่งไฟล์ไปตรวจสอบได้ที่ http://www.virustotal.com/ จะมี AntiVirus Signature ให้ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 40 เจ้า และ Signature ล่าสุดด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น: