2552-05-29

วิธีแปลง Fahrenheit เป็น Celsius ด้วย Google

ถ้า้ต้องการทราบว่า 5 degree Fahrenheit เป็นกี่ degree Celsius ให้พิมพ์ที่ Google Search ว่า
55 F in C

ไม่มีความคิดเห็น: