2552-04-14

วิีธีดู MAC Adress ว่าเป็นยี่ห้ออะไร (OUI Brand Search)

ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml ได้ครับ โดยการพิมพ์ Ethernet MAC Address ในส่วน OUI 32 bytes แรกลงไปในรูปแบบ ab-cd-ef ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: